Hart voor passend onderwijs? Oefen invloed uit!

Voor ieder kind een passende plek op school. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar PPO Rotterdam kinderen, ouders en leerkrachten bij wil ondersteunen. Een gezamenlijke missie, waarin we de aansluiting met personeelsleden en ouders uit het Rotterdamse onderwijs waardevol vinden.

Die aansluiting vinden we o.a. in onze Ondersteuningsplanraad, die bestaat uit leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam zoals:  werkdruk in het onderwijs, thema’s als hoogbegaafdheid, extra taalondersteuning niet Nederlandstalige leerlingen, speciaal onderwijs en de aansluiting jeugdzorg en onderwijs.

“Het is fijn om eens buiten de schoolmuren te denken.”

Constance Houweling (46 jaar en leerkracht/ondersteuner op de Vrije School van SVZH) zit nu ruim vier jaar in de OPR.

Constance: “Destijds werd ik getipt door mijn directeur: ‘Constance, is dat niet iets voor jou?’ PPO Rotterdam kende ik al wel van mijn werk op mijn huidige school en in het speciaal onderwijs. Het leek mij leuk om mee te denken over beleid, de knelpunten in onderwijs en zorg, TLV’s en zorgstructuren. Om heel direct invloed uit te kunnen oefenen. Wat ik leuk vind aan de OPR? Ik heb dagelijks te maken met de uitvoering van het beleid van PPO Rotterdam. Nu mag ik er zelf iets van vinden. Hoe gaaf is dat? Natuurlijk kosten de vijf vergaderingen per schooljaar mij voorbereidingstijd. Ik denk een uur of twee. In de Ondersteuningsplanperiode is dat zelfs wat meer, dan moet je je soms echt even toeleggen op e-mails en stukken. Maar het geeft mij doorgaans enorm veel energie. Mooi is dat ik altijd goed geïnformeerd ben over het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband en de 21 Rotterdamse schoolbesturen. Bovendien sla ik op mijn eigen school de brug tussen ‘het verre beleid’ en de werkvloer. Dat wat ik mee terug neem uit de OPR levert soms waardevolle discussies op in de lerarenkamer.”

Op de vraag of Constance de OPR aan collega’s zou aanraden antwoordt zij: “Absoluut! Het is fijn om eens buiten de schoolmuren te denken. In de OPR praat je mee en kun je écht meebeslissen, het geeft mijn werk weer wat extra verdieping.”

Werk jij op een school en wil je invloed uitoefenen op het passend onderwijs voor álle Rotterdamse kinderen? Of ben jij die ouder vol ideeën en een sterke mening?

Doe dan mee met de verkiezingen van onze Ondersteuningsplanraad van 4 t/m 22 maart en geef je op vóór vrijdag 1 maart a.s. De uitslag wordt uiterlijk 29 maart 2019 bekend gemaakt. Wil je meer weten of jezelf opgeven? Doe dat dan via opr@pporotterdam.nl. Bekijk hier onze poster of klik voor meer informatie over de OPR.

De OPR vergadert zo’n vijf avonden per jaar. Ouders ontvangen een vergoeding van €50,- per vergadering, leerkrachten 60 uur in hun normjaartaak.

Pagina delen: