Handleiding Kindkans voor ouders

Als PPO Rotterdam betrokken is bij de hulp aan een kind, wordt hiervan in Kindkans een dossier bijgehouden. Dit zorgt ook voor veilige gegevensuitwisseling met de school. Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. PPO Rotterdam wil ouders vanaf nu altijd uitnodigen om mee te kijken in het dossier van hun kind. Er is nu een handleiding beschikbaar die illustreert en beschrijft hoe het inloggen voor ouders in Kindkans verloopt. Klik hier voor de handleiding. 

Voor het geven van inzage is het e-mailadres van de ouders nodig, dit wordt na instemming van ouders opgenomen in de basisgegevens bij de hulpvraag. Met het e-mailadres kan een gastaccount voor ouders worden aangemaakt.  

Pagina delen: