Ouder- en Jeugdsteunpunt: 010-303 14 00

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig
op school

Basisondersteuning en extra ondersteuning

Elke school geeft onderwijs en hulp aan kinderen die dat nodig hebben, dat heet de basisondersteuning. Als je kind méér of andere hulp nodig heeft, dan heet dat extra ondersteuning. PPO Rotterdam geeft deze extra ondersteuning. Samen met de leerkracht, intern begeleider en jou als ouder wordt er een plan gemaakt waarin doelen beschreven staan. Dit plan heet een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  

School wil graag uitleggen op welke manier ze jouw kind gaan helpen en ondersteunen. De school vraagt je om een handtekening te zetten op het ontwikkelingsperspectiefplan, zodat jij als ouder weet hoe die hulp in elkaar zit.  

Hoe ziet deze extra ondersteuning eruit? 

Welke extra ondersteuning jouw kind krijgt, hangt af van wat jouw kind nodig heeft. Eerst wordt uitgezocht wat jouw kind nodig heeft. Er kan iemand van PPO Rotterdam bij jouw kind in de klas komen kijken. Soms is het nodig om een onderzoek te doen. Dit gebeurt nooit zonder dat jij als ouder daarvan op de hoogte bent.  

Heb je nog geen antwoord op je vraag?

Neem contact op met ons Ouder- en Jeugdsteunpunt 010- 303 14 00 of stel je vraag via het contactformulier. Klik hier voor het contactformulier.