Dashboard PPO voor individuele scholen

Beste leden van de AV van PPO Rotterdam,

Het Dashboard PPO met informatie over onder andere budgetten, thuiszitters en TLV’s  is vorig jaar aan alle schoolbesturen van Rotterdam beschikbaar gesteld. Sommige schoolbesturen kiezen er inmiddels voor om ook hun scholen toegang te geven, waar ook geen enkel bezwaar tegen is. Integendeel: het zou goed zijn als alle schoolbesturen hun scholen hierin faciliteren. Uit oogpunt van beheersbaarheid is het ondoenlijk om dit vanuit PPO voor alle scholen in Rotterdam te faciliteren. Wanneer een schoolbestuur beschikt over Microsoft365 (voorheen Office365), aangevuld met licenties voor PowerBI, dan kan dit.  Het bestuur kan dan het dashboard vanuit het bestuursaccount ‘doordelen’ met de eigen scholen. Maakt het schoolbestuur geen gebruik van Microsoft365 inclusief PowerBI licenties dan is het helaas niet mogelijk het Dashboard PPO aan individuele scholen beschikbaar te stellen. Mochten er nog vragen zijn nav dit bericht neem dan contact op met Gijs van der Laan, Hoofd Bedrijfsvoering van PPO Rotterdam via g.vanderlaan@pporotterdam.nl.

Hartelijke groet, namens Michiel,

Pagina delen: