Dashboard PPO ververst met nieuwste Sociale Index

Op 6 april is het Dashboard PPO weer voorzien van de nieuwste cijfers. Nieuw is deze maand dat de Sociale Index 2022 is ingevoerd en de risicofactoren per wijk dus zijn bijgewerkt. Gemiddeld genomen is het percentage Rotterdammers met kenmerken van armoede wat verbeterd ten opzichte van 2020, maar het percentage inwoners dat moeite zegt te hebben met de Nederlandse taal is toegenomen.

Naast deze verversing zijn de snel veranderende gegevens ook weer geactualiseerd: het dashboard bevat nu de realisatie van het school- en inclusief budget t/m maart, toegekende TLV’s en aanmeldingen vergoede dyslexiezorg t/m 4 april en thuiszitters op 4 april. 

  

Voor vragen over het dashboard kunt u terecht bij Annelies Kingma, a.kingma@pporotterdam.nl

Pagina delen: