Dashboard PPO Rotterdam

Op 8 december is de nieuwste update van het Dashboard PPO live gegaan. Deze update bevat de maandelijkse actualisatie van de data: de realisatie van het school- en inclusief budget t/m november en afgegeven TLV’s en thuiszitters t/m 6 december.

Deze maand zijn er hiernaast veel wijzigingen doorgevoerd:

  • Nieuwe themapagina toegevoegd: vergoede dyslexiezorg
  • De filters zijn aangepast en hebben nu allemaal de ‘selecteer alles’ optie
  • Tussentijdse correctie leerlingaantallen
  • Verbeteringen in de koppeling Risicofactoren op wijkniveau
  • Bron toegevoegd onderaan de themapagina’s
  • Een aantal (visuele) verbeteringen voor gebruiksvriendelijkheid

Een aantal van deze wijzigingen zijn doorgevoerd op basis van feedback van gebruikers, dank daarvoor.

Alle PPO-medewerkers en alle besturen hebben toegang tot het Dashboard PPO, scholen kunnen via hun schoolcontactpersoon en via hun bestuur inzage krijgen in de data.

Voor vragen over het dashboard kunt u terecht bij Annelies Kingma (a.kingma@pporotterdam.nl)

Pagina delen: