Dashboard PPO in volle werking!

Zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven is het dashboard van PPO dit schooljaar van start gegaan. Middels Microsoft Power BI worden veel verschillende data die voor het werk van PPIO van belang zijn samengevoegd. Inmiddels zijn de data van de eerste drie maanden in het dashboard verwerkt.

Naast alle besturen en de schoolcontactpersonen  hebben inmiddels ook de leden van de klankbordgroep PPO toegang.

De november-update van het  Dashboard PPO is sinds 3 november beschikbaar. Deze update bevat de maandelijkse actualisatie van de data: de realisatie van het school- en inclusief budget t/m oktober en aangevraagde TLV’s en thuiszitters t/m 1 november.

Verder zijn er met deze update enkele aanpassingen gedaan voor het vergroten van het gebruiksgemak. Achter de schermen wordt ondertussen gewerkt aan de integratie van de dyslexiemonitor, we hopen deze in de volgende update gereed te hebben.

De volgende uitdaging wordt de koppeling met de monitor programma’s van de schoolbesturen zodat directeuren in één programma alle voor hen relevante data kunnen inzien.

TIP: Het dashboard kan gedownload worden als PDF-bestand (ook losse pagina’s). Dit kan in Power BI door linksboven op ‘Bestand’ -> ‘Exporteren als PDF’ te klikken. Ook de filters werken hierbij.

Voor vragen over het dashboard kunt u terecht bij Annelies Kingma, a.kingma@pporotterdam.nl.

Pagina delen: