Bericht van De OverstapRoute: Voorlichtingsmiddagen po-vo voor basisscholen – mei 2023

In mei organiseren we weer fysieke voorlichtingsmiddagen over ZIB, ISK én meer voor alle basisscholen. We doen dit op verschillende dagen in de week in Capelle, Rotterdam-Centrum, Barendrecht en Berkel en Rodenrijs.

Via de OverstapRouteMails nodigen we de basisscholen uit. Van de 304 basisscholen die meedoen met De OverstapRoute hebben we d.d. 5 april 103 aanmeldingen ontvangen.

We hopen natuurlijk op méér, ook gezien de hoeveelheid vragen die dagelijks aan Team De OverstapRoute worden gesteld.

In verband met de catering willen we iedereen vragen uiterlijk 20 april aan te melden via dit aanmeldformulier.

Het programma:

  • Een plenair gedeelte met voorlichting over ZIB, ISK én de voorgenomen wijzigingen over De OverstapRoute 2023-2024
  • Na een pauze kunt u kiezen uit de volgende activiteiten:
  • Workshop Adviseren in geval van twijfel: praktijkonderwijs of vmbo met lwoo

In deze workshop geven onderwijsprofessionals van VO-locaties in de desbetreffende regio voorlichting over de organisatie van onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden binnen het Praktijkonderwijs en VMBO met LWOO. Daarna wordt er gekeken naar de meest relevante factoren die een rol spelen in de advisering bij twijfel en is er ruimte voor het inbrengen van casuïstiek.

  • Workshop Begaafdheid bij de overstap po-vo

In deze workshop hoor je meer over de specifieke onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen en de uitdagingen die dit oplevert bij de overstap naar het vo. We gaan in op de vraag wat je in de voorbereiding van de overstap zelf kunt doen, hoe organiseer je bijvoorbeeld ‘wrijving’ in het leerproces? En hoe zorg je dat de ontvangende school weet wat belangrijk is voor deze leerling? We maken hierbij gebruik van een tool die onlangs is ontwikkeld in samenwerking met een aantal scholen uit onze regio.

  • Fysiek vragenuurtje De OverstapRoute (incl. ZIB) en ISK

Met vriendelijke groet,
Team De OverstapRoute
www.deoverstaproute.nl
deoverstaproute@koersvo.nl

Pagina delen: