Advies rondom toetsen voor de tussenmeting bij interventie op ondersteuningsniveau 3

Vorige week bracht het Stimuleringsprogramma het advies naar buiten dat scholen zoveel mogelijk de ondersteuning op niveau 2 en 3 voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen moeten blijven continueren. Dat betekent ook dat bij de leerlingen die vanaf januari/februari zijn gestart met een interventie op ondersteuningsniveau 3, het in april tijd is voor een tussenmeting.

Klik hier voor meer informatie.

Pagina delen: