Actuele stand van zaken Thuiszitters en SO wachtlijst

Kinderen die thuiszitten? Onacceptabel! In de hele stad gebeurt al veel om het aantal thuiszitters terug te dringen en de duur van het thuiszitten te beperken. PPO Rotterdam kan alle hulp goed gebruiken om het (hoge) aantal kinderen dat thuis zit te verminderen. Daarom delen wij in dit bericht graag een actuele stand van zaken rondom de thuiszitters in Rotterdam en de kinderen die op een wachtlijst staan voor een school voor Speciaal Onderwijs.

Gezamenlijk doel is dat er in Rotterdam geen enkel kind thuis zit. Hierbij is het belangrijk dat samenwerkingspartners rondom een kind goed op de hoogte zijn van thuiszitten. We merken geregeld dat niet iedereen van thuiszittende kinderen op de hoogte is. In dit kader stuurt PPO Rotterdam ook deze week een lijst aan alle Rotterdamse schoolbesturen met daarop ‘hun eigen’ thuiszitters.

Stand van zaken
PPO Rotterdam kent dit schooljaar meer thuiszitters dan voorgaande jaren. Het aantal thuiszitters blijft helaas stijgen. PPO Rotterdam kent op dit moment 57 thuiszitters. Ter vergelijking: in november 2018 hadden we 50 thuiszitters.

Thuiszitters zijn kinderen die volledig en ongeoorloofd thuiszitten. PPO Rotterdam telt daarbij ook de thuiszitters mee die nog niet leerplichtig zijn. Eveneens telt PPO Rotterdam alle thuiszittende kinderen mee, dus ook de kinderen die minder dan vier weken thuis zitten.

Vanwege het grote aantal externe leerlingen dat thuiszit, zal hier in de cijfers apart aandacht aan geschonken worden. Met externe leerlingen worden leerlingen bedoeld die niet van een school in Rotterdam afkomstig zijn, maar bijvoorbeeld van een zorginstelling komen en nu in Rotterdam op zoek zijn naar een school.

Leeftijden thuiszitters
Hoeveel kinderen zitten er op dit moment thuis?
4 jaar: 10
5 jaar: 9
6 jaar: 5
7 jaar: 3
8 jaar: 5
9 jaar: 7
10 jaar: 8
11 jaar: 5
12 jaar: 5

Net als in november ’18 hebben we veel thuiszitters in de kleuterleeftijd. In november hadden we 16 4- en 5-jarigen. Nu zijn dat er 19. Vergeleken met november hebben we meer groep 7- en groep 8-leerlingen die thuiszitten.

Wijkverdeling
Per wijk staat aangegeven hoeveel thuiszitters er afkomstig zijn van een school uit die wijk (intern genoemd). Vervolgens is vermeld hoeveel externe leerlingen er in die wijk thuiszitten.
Charlois: 12 intern | 7 extern
Delfshaven: 5 intern | 3 extern
Feijenoord: 4 intern | 3 extern
Kralingen/Crooswijk: 3 intern | geen extern
Alexander: 3 intern | 4 extern
IJsselmonde: 3 intern | 3 extern
Centrum/Noord: 3 intern | 1 extern
Hoogvliet/Pernis: 2 | geen extern
Hillegersberg/Overschie/Schiebroek: 1 intern | geen extern

Herkomst thuiszitters
Regulier basisonderwijs: 28
SBO: 2
SO cluster 4: 5
SO ZML: 1
Extern: 21

Herkomst externe thuiszitters
Vanwege het grote aantal externe thuiszitters, is uitgezocht waar deze leerlingen van afkomstig zijn:
MKD: 3
KDC/ABA huis: 2
Andere zorginstelling: 2
Verhuisd uit buitenland: 3
Verhuisd uit Nederland: 3
Van cluster 2-school: 2
Van voorschoolse instelling: 2
Door CJG aangemeld: 1
Niet eerder naar school geweest: 1
Onbekend: 2

Situatie Charlois
Net als in november ’18 springt Charlois eruit met haar grote aantal thuiszitters (19). Deze wijk heeft veel te maken met externe leerlingen. Van deze externe leerlingen zijn er 7 die thuiszitten.

Wat betreft de herkomst van de thuiszitters in Charlois: 2 (onbekend), 2 verhuisleerlingen uit Nederland, 1 verhuisleerling uit het buitenland, 1 leerling van een voorschoolse instelling en 1 leerling die door het CJG aangemeld is als thuiszitter

SO wachtlijst op 20-01-2019
Het aantal PPO-leerlingen op een wachtlijst SO bedroeg op 30-11-2018 25. Op dit moment wachten 23 leerlingen op een SO-plek. Er zijn 20 leerlingen die wachten op een cluster 4-plek en 3 leerlingen die wachten op een ZML-plek.

Van de 23 wachtenden op een SO-plek zitten er 11 thuis.

Pagina delen: