KANS

Op deze school is een KANS-klas gevestigd. KANS is een tijdelijke onderwijsvoorziening voor (dreigende) thuiszitters in de basisschoolleeftijd (4-14 jaar). Een voorwaarde voor het KANS-traject is een duidelijke hulpvraag waaraan gewerkt kan worden met als doel een advies richting onderzoeken en/of plaatsing binnen een passende onderwijssetting.