Herstart junior

Op deze school wordt een kortdurend intensief onderwijsarrangement (maximaal 16 weken) geboden aan leerlingen (6-14 jaar) die belemmerd worden in hun functioneren op een reguliere school door gedragsproblemen en dreigen uit te vallen.