Aanmelden aanvangsklassen

Aanmelden voor de vier aanvangsklassen kan. Er zijn nog volop plekken beschikbaar.

Er gaan aanvangsklassen komen voor  jonge kinderen die meer tijd nodig hebben om schoolrijp te worden. Het gaat hierbij om kinderen die wel de  verwachting hebben om regulier onderwijs te volgen.  Doel van de aanvangsklassen is dat 80% van de kinderen uitstroomt naar een reguliere groep 2 of 3 in het basisonderwijs. Dat kan zijn op de aanvangsklas-school, maar kinderen kunnen ook uitstromen naar een andere school (bijvoorbeeld omdat deze dichterbij huis gelegen is of omdat andere kinderen uit het gezin op die school zitten).

De aanvangsklassen zullen op vier basisscholen in Rotterdam gaan starten. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, BOOR, Kind en Onderwijs, PCBO,  RVKO en PPO Rotterdam.

De aanvangsklas wordt als aparte klas met een eigen lokaal gehuisvest op een reguliere basisschool.  De kinderen worden ingeschreven op de school met de aanvangsklas.

Iedere aanvangsklas gaat plek bieden aan maximaal 12 kinderen. Bij instroom in de groep zijn de kinderen 4 of 5 jaar. Zij gaan in principe 1 of 2 jaar naar de aanvangsklas. Tussentijdse in- en uitstroom van kinderen is mogelijk.

De volgende basisscholen gaan een aanvangsklas huisvesten:

  • Da Costaschool (PCBO) in de wijk Afrikaanderwijk (onderwijsarrangeerteam Feijenoord)
  • Kindcentrum IJsselmonde (BOOR) (onderwijsarrangeerteam IJsselmonde)
  • Oscar Romero (RVKO) (onderwijsarrangeerteam Kralingen-Crooswijk)
  • Prinses Julianaschool (K&O) in de wijk Oude Noorden (onderwijsarrangeerteam Centrum Noord)

De verwachting is dat de aanvangsklassen na de  zomervakantie van 2023 van start gaan. De startdatum is afhankelijk van het vinden van het juiste personeel voor de aanvangsklas. Als de klas eerder goed bemenst is, is een start na de meivakantie van 2023 ook mogelijk. Aan iedere aanvangsklas is een fulltime leerkracht en voor 0,6 fte een pedagogisch medewerker of onderwijsassistent gekoppeld.

Wijkgebonden klassen

We zien graag dat jonge kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen gaan. Leerlingen die al in een kleuterklas zitten en peuters of kleuters die de overstap naar een basisschool willen maken, kunnen in aanmerking komen voor de aanvangsklas. De aanvangsklassen zijn wijkgebonden. Dat betekent dat de volgende kinderen in aanmerking komen:

-kinderen woonachtig binnen het onderwijsarrangeerteam (OAT) waar een aanvangsklas gehuisvest is  of

-kinderen die ingeschreven zijn op een school binnen het OAT-gebied.

Het kan zijn dat we de 12 plekken in de aanvangsklas niet bezet krijgen met geschikte kinderen uit het OAT-gebied. In dat geval kan er als uitzondering overlegd worden of kinderen uit een ander OAT-gebied in aanmerking komen voor een plek. Dit kan alleen in overleg met de projectcoördinatoren van PPO Rotterdam. Op 1 juni 2023 wordt hiervoor de balans opgemaakt. Er is geen vervoersregeling van toepassing op de aanvangsklassen. Ouders zullen te allen tijde hun kind zelf naar de aanvangsklas-locatie moeten brengen.

De aanmelding van kinderen

Wanneer gedacht wordt dat een leerling in aanmerking komt voor een plek in een aanvangsklas, kan een school, voorschoolse instelling of zorginstelling het best eerst contact opnemen met haar PPO-schoolcontactpersoon of PPO-ouderfunctionaris.  Deze zal vervolgens contact opnemen met één van de twee projectcoördinatoren: Anouk Brunink (voor de Da Costaschool en Prinses Julianaschool) of Majke Streng (voor Kindcentrum IJsselmonde en de Oscar Romero). Als u geen contact heeft met een PPO-schoolcontactpersoon, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de betreffende projectcoördinator. Voor verdere informatie omtrent de toeleiding en aanmelding van kinderen kan het document ‘Protocol toeleiding aanvangsklas’ worden geraadpleegd op de website van PPO Rotterdam (zie hieronder voor de links).

Vanaf 10 april 2023 kan worden gestart met het aanmelden en bespreken van de leerlingen  met de projectcoördinatoren. Het is niet mogelijk om kinderen rechtstreeks bij een aanvangsklas aan te melden of kinderen met de aanvangsklas-school te bespreken. De toeleiding vindt altijd plaats via de projectcoördinator van PPO Rotterdam.

Klik hier voor informatie over de doelgroep van de aanvangsklassen.

Klik hier voor het protocol van de aanvangsklassen.

Ben je als schoolcontactpersoon en/of ouderfunctionaris betrokken bij een leerling waarbij er aan een aanvangsklas gedacht wordt, neem dan contact op met:

 OAT IJsselmonde en OAT Kralingen/Crooswijk:

Majke Streng

06 20 02 31 19| m.streng@pporotterdam.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag

OAT Centrum/Noord en OAT Feijenoord:

Anouk Brunink

06 23 70 05 28| a.brunink@pporotterdam.nl        

Werkdagen: Maandag t/m donderdag en vrijdag (om de week).

Voor (algemene) vragen kan je mailen naar aanvangsklassen@pporotterdam.nl

*PPO Rotterdam onderscheidt 9 OAT’s (onderwijsarrangeerteams): Feijenoord, Charlois, Hoogvliet/Pernis en IJsselmonde in Rotterdam-Zuid en Alexander, Centrum/Noord, Hillegersberg/Overschie/Schiebroek, Kralingen/Crooswijk en Delfshaven op de Noordoever van Rotterdam. In OAT Feijenoord, OAT IJsselmonde, OAT Centrum/Noord en OAT Kralingen/Crooswijk wordt een aanvangsklas gestart.

Pagina delen: