Ondersteuningsplan

Het doel van een samenwerkingsverband passend onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.


In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband hoe zij dat wil realiseren.


Het samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan vast. Over het concept ondersteuningsplan wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de gemeente. Het definitieve ondersteuningsplan wordt toegezonden aan de inspectie.

 

Bekijk het ondersteuningplan hier rechts, onder het kopje Ondersteuningsplan 2016-2020.

 

Hieronder kunt u de folder Strategisch Beleidsplan vinden. Deze is tevens te bekijken als bladerbaar PDF.