Nieuwsbrief november 2012

 

Hierbij ontvangt u de novembereditie van de nieuwsbrief van PPO Rotterdam. In deze editie onder meer een terugblik op de kick-off op 18 oktober jl. in Theater Zuidplein. En Johan van Knijff, voorzitter van de werkgroep ondersteuningsprofielen, vertelt wat de stand zaken is.

 

     Terugblik op de kick-off in Theater Zuidplein
 

Op 18 oktober vond de kick-off van PPO Rotterdam plaats in Theater Zuidplein. Zo'n 300 gasten hebben het programma bijgewoond dat informatief en inspirerend was.  

 

Na de opening, door dagvoorzitter Laetitia van der Lans, werden drie gasten geïnterviewd over hun mening over passend onderwijs in Rotterdam. Hierna werd een korte film getoond waarin verschillende medewerkers en kinderen werden geïnterviewd. Kwartiermaker Simone de Wit gaf vervolgens een presentatie over het project PPO Rotterdam. Er was veel gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen en hun mening met de aanwezigen te delen.  

 

Het volgende onderdeel op het programma was een interview met Sander de Kramer. Hij is samen met Hugo Borst enkele jaren geleden een project gestart In Sierra Leone. Zij bouwen hier met de hulp van vrijwilligers scholen om kinderen uit de diamantmijnen onderwijs te kunnen bieden. Veel van deze kinderen zijn hevig getraumatiseerd waardoor onderwijs op maat nodig is. Sander geeft in het interview zijn visie op passend onderwijs.

 

Als slotact was een ras Rotterdammer uitgenodigd. Jules Deelder sloot het programma af met een gedicht over onderwijs. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en hopen dat de aanwezigen met enthousiasme verder aan dit project zullen meewerken.  

 

Er zijn foto- en video-opnamen gemaakt tijdens de kick-off. U kunt deze bekijken door op onderstaande link te klikken.

 
Lees meer ›

    
     Stand van zaken m.b.t. werkgroep ondersteuningsprofielen
 

Inmiddels is de werkgroep ondersteuningsprofielen enkele weken bezig. Voorzitter van de werkgroep Johan van Knijff vertelt wat er tot nu allemaal gedaan is: “In samenwerking met tien collega’s uit het scholenveld zijn er vragenlijsten beoordeeld en akkoord bevonden. Er hebben zich na onze oproep 14 pilotscholen aangemeld. Zij doen allemaal mee en gaan vanaf 21 november de enquête invullen. We hebben twee verschillende vragenlijsten opgesteld: een voor bao-scholen en een aparte voor so/sbo-scholen. Op 30 november moeten deze lijsten ingeleverd zijn. Op 6 december worden vervolgens de eerste resultaten gepresenteerd tijdens de themadag Ondersteuningsprofielen. Deze themadag is een besloten bijeenkomst voor genodigden. We beseffen dat deze themadag ook voor anderen erg interessant kan zijn. Daarom wordt in januari 2013 deze themamiddag herhaald. Dan is er sprake van een open inschrijving.” Houdt u de website in de gaten voor meer informatie over de themadag en de stand van zaken met betrekking tot de werkgroep Ondersteuningsprofielen.

 

    
     Inschrijven bij werkgroepen nu mogelijk
 

De inschrijving voor de werkgroepen is geopend. Op de website www.pporotterdam.nl vindt u meer informatie over de verschillende werkgroepen en over de wijze van inschrijven. U kunt zich tot uiterlijk 30 november inschrijven als lid van een werkgroep. Aanmelden betekent niet automatisch dat u lid kunt worden van een werkgroep. Er wordt een selectie gemaakt uit de aanmeldingen.

 
Lees meer ›

    
     Hoofdlijnennotitie gereed
 

De hoofdlijnennotitie is in concept gereed. Deze is besproken in de algemene vergadering en wordt besproken tussen de besturen en de GMR-en. U kunt hieronder de hoofdlijnennotitie downloaden.

 
Lees meer ›

    
     Nieuw: PPO Rotterdam op Twitter
 

Naast alle bestaande communicatiemiddelen is PPO Rotterdam nu ook op Twitter te vinden. Via Twitter houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Hier leest u het nieuws als eerste. Volg ons via @pporotterdam.

    

Nieuws uit de groepen


PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003 DD Rotterdam

010-3031400

info@pporotterdam.nl