Nieuwsbrief oktober 2012

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam). In deze nieuwsbrief meer informatie over de stand van zaken in de politiek met betrekking tot Passend Onderwijs, een update van het project en de rubriek Drie vragen aan...

 

Ook kunt u zich via deze nieuwsbrief nog aanmelden voor de Kick-off bijeenkomst op 18 oktober in Theater Zuidplein. Degenen die zich reeds hebben aangemeld, ontvangen volgende week nog een bevestigingsmail van de organisatie. Mis deze inspirerende bijeenkomst niet!

 

     Nieuws uit Den Haag
Er wordt al lange tijd in de politiek gesproken over Passend Onderwijs. Een korte samenvatting: Het voorstel voor Passend Onderwijs is op 15 maart 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 oktober 2012. Tijdens de plenaire behandeling werd een drietal moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en over de moties vonden plaats op 9 oktober 2012. De Eerste Kamer heeft die dag het wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen. Met de aanname van het wetsvoorstel gaat de zorgplicht voor scholen per 1 augustus 2014 in. Dat is goed nieuws voor PPO Rotterdam omdat we nu definitief verder kunnen met de invoering.  

 

    
     Update project
Het schooljaar is al weer enkele weken geleden gestart. Iedereen zit weer in het ritme om er een vol jaar tegenaan te gaan. Ook het project passend primair onderwijs vordert gestaag. Misschien merkt u er concreet nog weinig van, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. De projectgroep en de bestuurders komen regelmatig bij elkaar om het traject goed in te richten zodat de komende periode onderwerpen uitgewerkt kunnen gaan worden, zoals bijvoorbeeld de schoolondersteuningsprofielen.

 

Verder is het projectplan uitgewerkt in een hoofdlijnennotitie. In het projectplan kunt u lezen dat het komende jaar diverse onderwerpen moeten worden uitgewerkt. In de hoofdlijnennotitie staan al deze onderwerpen nader beschreven en wordt ook aangegeven, met een bijgesteld tijdspad, wanneer iets klaar moet zijn. Alle samenwerkingsverbanden moeten een dergelijke hoofdlijnennotitie schrijven. Deze vormt de basis voor het eerste ondersteuningsplan wanneer het nieuwe samenwerkingsverband is opgericht. Zodra de hoofdlijnennotitie definitief is vastgesteld wordt deze uiteraard op onze website geplaatst.

 

Een andere belangrijke activiteit de afgelopen tijd is het organiseren van de afstemming met de gemeente als het gaat om onderwijs en zorg. Met de invoering van Passend Onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg staan we namelijk samen voor een gemeenschappelijke uitdaging. Deze is wellicht ingewikkeld, maar biedt wel unieke kansen om de relatie tussen onderwijs en zorg te versterken en te optimaliseren. Hierbij is alles gericht op het geven van de juiste ondersteuning zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

    
     Kick-off 18 oktober 2012 in Theater Zuidplein
Natuurlijk zijn we de laatste tijd ook druk bezig geweest met de organisatie van de Kick-off op 18 oktober 2012. Het wordt een leuke, Rotterdamse bijeenkomst waarin op een verrassende manier wordt in gegaan op het onderwerp: wat is passend? Een bijeenkomst van ontmoeting en inspiratie op doen, om met elkaar de komende maanden verder te kunnen bouwen aan dat belangrijke doel: passend primair onderwijs voor ieder kind in Rotterdam.

 

Heeft u zich nog niet aangemeld om dit unieke evenement bij te wonen? Doe dit dan snel via deze link en mis het niet!

 

    
     Drie vragen aan...
In iedere nieuwsbrief stellen we drie vragen aan verschillende betrokkenen bij PPO Rotterdam. Ditmaal zijn de drie directeuren van WSNS-Noord (Monique de Sterke), WSNS-Zuid (Merlijn Jacobs) en ECSO (Marieke Dekkers) aan het woord. Zij geven antwoord op de volgende vragen:

 

  • Wat is voor u de kern van Passend Onderwijs?
  • Wat is er specifiek aan primair Passend Onderwijs in Rotterdam?
  • Hoe kunnen we er volgens u voor zorgen dat leerkrachten betrokken worden bij PPO Rotterdam?

Lees meer ›
    

Nieuws uit de groepen


PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003 DD Rotterdam

010-3031400

info@pporotterdam.nl