Nieuwsberichten

14 december 2017

Voortgangsrapportage 2e trimester 2017 gereed

De voortgangsrapportage van het tweede trimester 2017 is inmiddels gereed. In deze voortgangsrapportage is het reilen en zeilen van PPO Rotterdam gedurende de afgelopen periode opgetekend.

Voortgangsrapportage 2e trimester 2017 gereed
Bekijk het rapport hier. Bij deze voortgangsrapportage is ook een infographic verschenen. Dit document geeft op een snelle, overzichtelijke wijze enkele highlights uit de rapportage weer.