Nieuwsberichten

28 september 2017

Minder psychodiagnostiek sinds invoering Passend Onderwijs

Sinds de invoer van Passend Onderwijs zien de medewerkers van PPO Rotterdam het aantal aanvragen voor psychodiagnostiek dalen naar gemiddeld zo'n 90 (2016/2017) aanvragen per trimester op een totaal leerlingenaantal van 51.000.

Minder psychodiagnostiek sinds invoering Passend Onderwijs
Voor de invoering van passend onderwijs werd zicht op de cognitieve mogelijkheden van een kind belangrijk geacht in de keuze voor de ondersteuning.
 
Nu wordt handelingsgericht gewerkt, waarbij allereerst wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van een kind. Pas als het vaststellen daarvan gebaat is bij psychodiagnostiek, wordt hier gebruik van gemaakt. Dit heeft geleid tot een daling ten opzichte van voor de invoer van passend onderwijs.