Nieuwsberichten

14 december 2017

Algemene Vergadering 7 december 2017

Afgelopen 7 december kwamen de Rotterdamse schoolbesturen weer bij elkaar voor de Algemene Vergadering. Zij hebben zich wederom gebogen over verschillende onderwerpen.

Algemene Vergadering 7 december 2017
Op de agenda stond deze keer o.a. de verdere implementatie van Kindkans, de begroting 2018 en de voortgangsrapportage, het werving-en selectieproces nieuwe directeur-bestuurder en vervolgstappen n.a.v. de eerder georganiseerde heidag. De begroting voor 2018 is akkoord gegeven.