Nieuwsberichten - pagina 3

05 maart 2015

Vele PPO-netwerkbijeenkomsten

De afgelopen periode zijn in verschillende OAT-gebieden netwerkbijeenkomsten georganiseerd

door PPO Rotterdam. Zo waren er bijeenkomsten in Feijenoord, Hoogvliet/Pernis, Zevenkamp/Nesselande, Delfshaven, Kralingen/Crooswijk, Lage Land/Prinsenland en Centrum/Noord.
Lees meer ›

05 maart 2015

PPO-netwerkbijeenkomsten Hoogvliet en Pernis

De bijeenkomsten in gebied Hoogvliet Noord en Pernis op 20 januari jl. en in gebied Hoogvliet Zuid van 3 februari jl. zijn uitstekend bezocht; van alle scholen waren vertegenwoordigers aanwezig! Het waren positieve bijeenkomsten, waarin intensief van gedachten gewisseld is over casussen.
Lees meer ›
05 maart 2015

Werkgroepbijeenkomst Feijenoord

Donderdag 29 januari jl. heeft de eerste bijeenkomst van de werkgroep Feijenoord plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst was de heer Joustra, inspecteur primair onderwijs en inspecteur samenwerkingsverbanden aanwezig. Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen zijn we met elkaar in dialoog gegaan.
Lees meer ›
13 februari 2015

Leerzame personeelsbijeenkomst

Op 11 februari was er in het Novotel een bijeenkomst voor het personeel van PPO Rotterdam. De personeelsbijeenkomst stond in het teken van kennisuitwisseling tussen de medewerkers die in de verschillende wijken van Rotterdam werkzaam zijn.
Lees meer ›
12 februari 2015

Gecomprimeerd SOP

Het format voor het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel (SOP) en een toelichting/invulwijzer zijn nu beschikbaar.

Lees meer ›
05 februari 2015

Aangevraagde professionaliseringsgelden

Vier van de schoolbesturen die bij PPO Rotterdam zijn aangesloten hebben tot nu toe een aanvraag gedaan voor professionaliseringsgeld.
Lees meer ›
05 februari 2015

Tussenvoorzieningen

Aan het einde van het schooljaar zullen de projecten BOS en HEI van PPO Rotterdam ophouden te bestaan.
Lees meer ›
03 februari 2015

Aanvragen professionaliseringsgelden

Vanuit het onderwijsveld bereikten PPO Rotterdam diverse vragen over de voorwaarden om deze subsidie aan te kunnen vragen. Op de website van PPO Rotterdam is daarom een nadere toelichting geplaatst.
Lees meer ›
27 januari 2015

Aanvragen arrangement

Schooldirecteuren kunnen alleen via de schoolcontactpersoon een arrangement aanvragen bij het onderwijsarrangeerteam. Het e-mailadres aanmelden@pporotterdam.nl kan alleen nog gebruikt worden voor leerlingen van buiten het samenwerkingsverband.

 
Lees meer ›

20 december 2014

Publicatie AD

Vandaag verscheen een artikel in het AD Rotterdams Dagblad over de toekomst van het SBO en SO in Rotterdam. Daarin wordt ook onze voorzitter Huub van Blijswijk geciteerd. Hoewel we steeds duidelijk hebben gemaakt dat het SBO niet wordt afgeschaft, maar dat het gaat om een andere manier van organiseren, komt dat in het artikel onvoldoende naar voren.
Lees meer ›
18 december 2014

Aanvragen professionalisering

Om een dekkend netwerk van ondersteuning in de wijken te kunnen realiseren, heeft het bestuur van PPO Rotterdam € 1.000.000 aan professionaliseringsgelden beschikbaar gesteld. De eerste aanvragen zijn binnen.
Lees meer ›
18 december 2014

Eerste kerstbijeenkomst PPO Rotterdam

Op dinsdag 16 december vond de eerste kerstbijeenkomst van PPO Rotterdam plaats. In het Novotel verzamelden zich meer dan 100 medewerkers om samen stil te staan bij de afgelopen periode en vooruit te kijken naar volgend jaar.

 
Lees meer ›

17 december 2014

Ombudspersoon

Op 1 januari 2015 gaat er een pilot van start met een ombudspersoon.
Lees meer ›
17 december 2014

Maatwerkbudget

Voor kinderen die zonder financiële ondersteuning niet op een reguliere basisschool zouden kunnen blijven, kan de school bij PPO Rotterdam een maatwerkbudget aanvragen van maximaal 7000 euro voor één kind per schooljaar.
Lees meer ›
16 december 2014

SOP-bijeenkomsten

Inmiddels is er in elk onderwijsarrangeerteam een bijeenkomst geweest over de schoolondersteuningsprofielen.
Lees meer ›
12 december 2014

Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft in oktober een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij PPO Rotterdam. In het rapport, dat op 10 december is verschenen, concludeert de inspectie dat de fundamenten voor PPO Rotterdam stevig zijn gelegd.
Lees meer ›
01 december 2014

Nieuwsbrief

Lees hier onze nieuwste e-mailnieuwsbrief.

 

Lees verder...
Lees meer ›

01 december 2014

FOKOR

FOKOR heeft de directeuren van de po-scholen, rectoren van de vo-scholen en alle schoolbesturen voor po en vo een oproep gestuurd om de Rotterdamse Plaatsingswijzer breed te verspreiden binnen de organisatie.

 

Lees verder...
Lees meer ›

01 december 2014

Intentieverklaring passend onderwijs aangenomen door schoolbesturen

Op 1 augustus 2014 is Passend Primair Onderwijs (PPO) in Rotterdam van start gegaan. Alle Rotterdamse basisscholen werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. We willen het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen.

Om dat mogelijk te maken heeft de ALV op 26 november een intentieverklaring aangenomen waarin de uitgangspunten voor het passend onderwijs in Rotterdam staan beschreven.

 

Lees verder...
Lees meer ›

21 november 2014

SOP-bijeenkomsten Centrum/Noord en Feijenoord

In week 47 hebben de OAT/SOP-bijeenkomsten in Centrum/Noord en Feijenoord plaatsgevonden.

Ook hier zijn de bijeenkomsten goed bezocht. Na de presentaties zijn de scholen samen met de schoolcontactpersonen met elkaar in gesprek gegaan.


In Centrum/Noord is vooral veel belangstelling voor samenwerking om een aanbod te realiseren voor jonge kinderen en kinderen met een ondersteuningsvraag voor gedrag.

In Feijenoord bleek al veel expertise in samenwerking met ouders en daar ligt de focus op hoe gaan we ervoor zorgen dat onze leerkrachten met plezier naar hun werk blijven gaan.


De OAT-teams en de scholen hebben zin in de samenwerking en er zijn vervolgafspraken gemaakt.

21 november 2014

SOP-bijeenkomsten IJsselmonde en Delfshaven

Op 10 en 13 november zijn er weer twee OAT-bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de schoolondersteuningsprofielen. Deze keer in de OAT-gebieden van IJsselmonde en Delfshaven.

 

De bijeenkomsten werden gestart met een voorstelronde van de leden van de onderwijsarrangeerteams. Vervolgens werd aandacht besteed aan de visie en missie van PPO Rotterdam. Daarna bespraken de scholen die bij elkaar in de buurt zitten waar ze trots op zijn, hun ambitie en wat ze elkaar te bieden hebben.

 

 
Lees meer ›

21 november 2014

Passend basisonderwijs voor alle kinderen in Rotterdam

Op 1 augustus 2014 is Passend Primair Onderwijs (PPO) in Rotterdam van start gegaan. Alle Rotterdamse basisscholen werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. We willen het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen.
Lees meer ›
11 november 2014

Overzicht medewerkers per OAT

Een overzicht van de medewerkers van PPO Rotterdam per OAT, inclusief e-mail adressen en telefoonnummers, is te vinden op het professionalsteunpunt onder Medewerkers.
Download:
cp/uploads/nieuws/Indeling OAT's versie 11-11-2014.docx ›
11 november 2014

Rectificatie nieuwsbrief

Onderstaand een rectificatie van de tekst uit het artikel 'Aanvragen arrangementen' uit onze nieuwsbrief van 7 november j.l. 
 
Het is de bedoeling dat de benodigde gegevens voor het aanvragen van een arrangement digitaal worden aangeleverd. We krijgen nog steeds wel eens papieren dossiers binnen. Vanaf 1 januari 2015 neemt PPO Rotterdam alleen nog digitale aanvragen in behandeling.
 
In overleg met de schoolcontactpersoon kunnen de benodigde gegevens via e-mail naar aanmelden@pporotterdam.nl gestuurd worden. Scholen kunnen zelf de benodigde gegevens uit hun dossier verzamelen of, als zij dat makkelijker vinden, het aanvraagformulier op de website gebruiken. Het aanvraagformulier is dus niet verplicht.
07 november 2014

Nieuwsbrief

Lees hier onze nieuwste e-mailnieuwsbrief.
Lees meer ›
07 november 2014

BOOR masterclass zorgplicht

Begin november organiseerde BOOR een masterclass zorgplicht voor haar scholen. PPO Rotterdam was uitgenodigd om te spreken.
Lees meer ›
07 november 2014

SOP-bijeenkomsten Kralingen-Crooswijk en Hoogvliet

Dinsdag 4 november zijn er weer twee bijenkomsten georganiseerd in het kader van de schoolondersteuningsprofielen. De wijken Kralingen-Crooswijk en Hoogvliet waren ditmaal aan de beurt.
Lees meer ›
03 november 2014

Debat Voor de Jeugd Dag

Op de Voor de Jeugd Dag op 27 oktober 2014 nam directeur Nicole Teeuwen deel aan Voor de Jeugd LIVE – In gesprek over jeugdhulp en passend onderwijs. Zij zat aan tafel met staatssecretarissen Dekker en Van Rijn, Annemarie Jorritsma en interviewer Fons de Poel. Een verslag van het debat is te lezen op de website Passend onderwijs en het videoverslag kan bekeken worden via YouTube.
03 november 2014

Veelgestelde vragen hervorming AWBZ

Op deze website vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de hervorming van de AWBZ.
06 oktober 2014

Animatiefilm over passend onderwijs in Rotterdam

Dit animatiefilmpje laat zien hoe passend onderwijs in de stad Rotterdam geregeld is.
Lees meer ›
30 september 2014

Nieuwsbrief 30 september 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Beleidsadviesgroepen
 • Kennismaking OAT
 • Bezoek onderwijsinspectie

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

12 september 2014

Nieuwsbrief 12 september 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Bereikbaarheid

 • Aanvragen arrangementen

 • Projecten

 • Wijkteams

 • Opstartweek

 • Onderwijsarrangeerteams

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

09 september 2014

Aanvragen arrangementen

Het systeem waarmee gegevens worden uitgewisseld tussen school en PPO Rotterdam en waarmee arrangementen kunnen worden aangevraagd, is nog niet bekend. Daarmee houdt de werkgroep gegevensoverdracht zich bezig.
Totdat er een nieuw systeem is...
Lees meer ›
03 september 2014

Bereikbaarheid

De medewerkers van voormalig WSNS Rotterdam-Noord en WSNS Rotterdam-Zuid zijn niet meer onder hun oude telefoonnummers bereikbaar.

 

Het centrale telefoonnummer van PPO Rotterdam is 010-3031400. Hiermee komt u binnen op de locatie in Rotterdam-Zuid. De locatie in Rotterdam-Noord heeft als centraal nummer 010-3031450. Binnenkort worden de telefoonnummers van de onderwijsarrangeerteams bekend gemaakt. U kunt deze voorlopig via de centrale nummers bereiken. Het oude telefoonnummer van PPO Rotterdam (010-2150126) wordt voorlopig nog doorgeschakeld, maar wij verzoeken u alvast het nieuwe telefoonnummer in uw contactgegevens op te slaan.

 

De medewerkers zijn nog wel via hun 'oude' e-mailadres bereikbaar. Deze mail wordt doorgestuurd naar hun nieuwe PPO Rotterdam e-mailadres. Indien u rechtstreeks met een medewerker van PPO Rotterdam e-mailcontact heeft, dan krijgt u vanzelfsprekend het nieuwe e-mailadres door.

17 juli 2014

Compensatiemaatregel AWBZ, aanmeldprocedure PPO Rotterdam

Beste directeuren, contactpersonen, IB-ers,

Al eerder bent u geïnformeerd over de overgang van de compensatiemaatregel AWBZ van ECSO naar het samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Op de website van PPO Rotterdam staat bij nieuwsberichten het bericht van 26 juni 2014 gepubliceerd. Tevens staat in de nieuwsbrief van 16 juni jl. de regeling ‘uitwerking compensatiemaatregel AWBZ’, die van toepassing is op PPO Rotterdam.

 

 
Lees meer ›

17 juli 2014

Nieuwsbrief 17 juli 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Schoolondersteuningsprofielen
 • Uitwerking ondersteuningsplan
 • Communicatie
 • Nieuw bestuur PPO Rotterdam
 • Huisvesting
 • Teamdag
 • PPO Groot

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Nieuw bestuur PPO Rotterdam per 01-08-2014
16 juli 2014

Nieuw bestuur PPO Rotterdam per 01-08-2014

Het projectbestuur is op 25-03-2013 benoemd tot uiterlijk 1 augustus 2014. Om die reden is in de algemene ledenvergadering van 10 juli jl. conform de statuten een nieuw bestuur PPO Rotterdam gekozen.

 
Lees meer ›

Nieuw bestuur PPO Rotterdam per 01-08-2014
16 juli 2014

Nieuw bestuur PPO Rotterdam per 01-08-2014

Het projectbestuur is op 25-03-2013 benoemd tot uiterlijk 1 augustus 2014. Om die reden is in de algemene ledenvergadering van 10 juli jl. conform de statuten een nieuw bestuur PPO Rotterdam gekozen.

 
Lees meer ›

09 juli 2014

Verkiezingen personeelsgeleding ondersteuningsplanraad

De afgelopen periode hebben personeelsleden van de scholen zich kandidaat kunnen stellen voor de OPR. Voor de personeelsgeleding van de OPR waren drie vacatures beschikbaar: één voor een personeelslid van de kiesgroep overige schoolbesturen en twee voor personeelsleden van de kiesgroep grote schoolbesturen. Wij zijn verheugd dat zich meerdere kandidaten hebben gemeld.
Lees meer ›
04 juli 2014

Nieuwsbrief 4 juli 2014

Lees hier onze nieuwste e-mailnieuwsbrief.
Lees meer ›
27 juni 2014

Nieuwsbrief 27 juni 2014

Lees hier onze nieuwste e-mail nieuwsbrief.
27 juni 2014

Compensatiemaatregel AWBZ

Vanaf 01-01-2010 heeft het ministerie van OC&W jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld aan de Regionale Expertise Centra (REC’s) via de regeling; ‘Staatscourant AWBZ regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ 2009’. In onderstaande tekst wordt uitgelegd hoe deze maatregel uitgevoerd wordt binnen PPO Rotterdam.
Lees meer ›
27 juni 2014

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2013 van ons samenwerkingsverband is goedgekeurd door de accountant.
Lees meer ›
16 juni 2014

Nieuwsbrief, speciale editie

In deze speciale editie van de nieuwsbrief aandacht voor de uitwerking van het ondersteuningsplan.

Het bestuur van PPO Rotterdam heeft op 12 juni jl. het beleidsdocument over de uitwerking van het ondersteuningsplan besproken. Alle aanbevelingen uit dit plan zijn overgenomen. In deze nieuwsbrief leest u meer over de verschillende onderwerpen.

05 juni 2014

Nieuwsbrief juni 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Inleiding
 • Wat is een onderwijsarrangeerteam (OAT)?
 • Wie werken er in de OAT’s?

 • Taakverdeling binnen de OAT’s

 • Stafbureau

 • Overzicht van welke schoolcontactpersoon gekoppeld is aan welke school in het samenwerkingsverband

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

22 mei 2014

IB Themamiddag 20 mei 2014

Op 20 mei werd in hal 4.1 een themamiddag voor intern begeleiders georganiseerd.
Lees meer ›
16 mei 2014

Tekst voor schoolgids

PPO Rotterdam heeft een tekst opgesteld over passend onderwijs en het samenwerkingsverband welke in de schoolgids opgenomen kan worden.
Lees meer ›
16 mei 2014

Nieuwsbrief mei 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Heisessie 17 april jl.
 • Stafbureau
 • tekst schoolgids
 • Extra ondersteuning

Lees meer ›
25 april 2014

Ondersteuningsplan vastgesteld

Woensdag 23 april is het ondersteuningsplan van PPO Rotterdam vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
Lees meer ›
22 april 2014

Nieuwsbrief april 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Informatiemarkt
 • Oudersteunpunt
 • Ondersteuningsplan
 • Werving Hoofd Bedrijfsbureau
 • Invulling Stafbureau

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

04 april 2014

Themamiddag 20 mei 2014

PPO Rotterdam organiseert op dinsdag 20 mei 2014 een gezamenlijke themamiddag voor de intern begeleiders en WSNS-medewerkers. Voor deze themamiddag zijn Harry Velderman en Annemieke Mol Lous uitgenodigd als gastsprekers.
Lees meer ›
02 april 2014

Informatiemarkt passend onderwijs

Bezoek op 16 april de informatiemarkt passend onderwijs.
Lees meer ›
29 maart 2014

PPO Rotterdam zoekt een Hoofd Bedrijsbureau

PPO Rotterdam is op zoek naar een kandidaat voor de functie Hoofd Bedrijfsvoering.
Lees meer ›
18 maart 2014

Nieuwsbrief maart 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Bijeenkomst BAG IB
 • Schoolondersteuningsprofielen
 • Ondersteuningsplanraad
 • Algemene ledenvergadering

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

18 maart 2014

Ondersteuningsplanraad verleent instemming met het ondersteuningsplan

De afgelopen twee maanden is de ondersteuningsplanraad (opr) diverse malen bij elkaar gekomen om de inhoud van het ondersteuningsplan te bespreken. Voor velen was het nieuwe kost, anderen hebben zijdelings met het thema te maken door hun werk of gezin.
Lees meer ›
14 maart 2014

Schoolondersteuningsprofielen en nu verder

De schoolondersteuningsprofiel zijn nu voor bijna 100% aan de scholen geleverd door Sardes. In eerdere berichtgeving op de website is geschreven dat het proces van vaststelling door school, MR en bestuur nu begint.
Lees meer ›
03 februari 2014

Nieuwsbrief 3 februari 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Ondersteuningsplan
 • Oprichting ondersteuningsplanraad
 • Week van passend onderwijs

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

31 januari 2014

Ondersteuningsplanraad opgericht

Op 21 januari 2014 is de oprichtingsbijeenkomst geweest van de ondersteuningsplanraad. De belangrijkste taak van deze nieuwe medezeggenschapsraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van PPO Rotterdam. In de ondersteuningsplanraad hebben normaal gesproken 14 leden zitting: 7 ouders en 7 personeelsleden. De werving heeft 13 leden opgeleverd.
Lees meer ›
31 januari 2014

Ondersteuningsplan gereed

Het definitief concept van het ondersteuningsplan is inmiddels vastgesteld door het bestuur van PPO Rotterdam. Ook heeft er een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente Rotterdam plaatsgevonden.
Lees meer ›
16 december 2013

Nieuwsbrief 16 december 2013

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Benoeming directeur PPO Rotterdam
 • Schoolondersteuningsprofielen
 • Ondersteuningsplan
 • Ondersteuningsplanraad
 • Interview Huub van Blijswijk

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

05 december 2013

Brochure passend onderwijs voor leerkrachten

Voor leraren maakte het ministerie van OCW een brochure waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt en hoe het wordt vormgegeven. Ook bevat de brochure handige tips voor leraren en antwoorden op vragen als: blijft het speciaal onderwijs bestaan, krijg ik in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn de bezuinigingen nu wel of niet van de baan?
Lees meer ›
03 december 2013

Nicole Teeuwen benoemd als directeur van PPO Rotterdam

Vanmiddag heeft het bestuur unaniem besloten om Nicole Teeuwen per 1 februari 2014 te benoemen als directeur van PPO Rotterdam. Teeuwen is acht jaar wethouder (PvdA) in de gemeente Houten en heeft zich vooral begeven op de terreinen van jeugd(zorg) en onderwijs. In haar nieuwe functie komen deze elementen bij elkaar.
Lees meer ›
04 november 2013

Nieuwsbrief 4 november 2013

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Stand van zaken invoering passend onderwijs in Rotterdam
 • Schoolondersteuningsprofielen
 • Ondersteuningsplan
 • Ondersteuningsplanraad
 • Terugblik IB-Themamiddag

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

04 november 2013

Stand van zaken schoolondersteuningsprofielen

Voor de zomervakantie hebben de meeste scholen een rapport gekregen naar aanleiding van de door hen ingevulde enquêtes omtrent hun schoolondersteuningsprofiel. Inmiddels heeft ook de laatste groep scholen de enquête ingevuld. Het rapport over deze scholen zal in de komende weken gereed zijn. Hiermee heeft ongeveer 95% procent van alle scholen behorende tot het gebied van PPO Rotterdam een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het biedt goede informatie voor het kunnen vaststellen van de basisondersteuning.
Lees meer ›
16 oktober 2013

Nieuwe website voor oplossen van geschillen

Na de invoering van passend onderwijs overleggen ouders en school, ouders en samenwerkingsverband en school en samenwerkingsverband over de invulling van extra ondersteuning voor leerlingen. Maar soms worden de betrokkenen het niet eens. Om geschillen te voorkomen en te helpen bij het oplossen ervan, is er een nieuwe website, www.geschillenpassendonderwijs.nl, met informatie over geschillen in het passend onderwijs. Deze website is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de PO-Raad en de VO-raad.
05 oktober 2013

PPO Rotterdam zoekt een Directeur

PPO Rotterdam is op zoek naar een kandidaat die de transitie in denken over onderwijs vanuit een integrale benadering gecombineerd met een bedrijfsmatige aanpak, in beleid en uitvoering kan vormgeven.

 
Lees meer ›

30 september 2013

Nieuwsbrief september 2013

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Transitiedocument
 • Simulatieonderzoek Onderwijsinspectie
 • Van schoolondersteuningsprofiel naar een dekkend netwerk van arrangementen
 • Onderwijsondersteuningstoewijzing
 • Aanmeldingen CvI
 • Indeling werkgroepen

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

30 september 2013

Aanmeldingen CvI

Aanmeldingen bij de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) worden nu soms nog buiten WSNS om gedaan. De gezamenlijke besturen van WSNS Rotterdam-Noord en -Zuid zien graag dat in het vervolg alle aanmeldingen bij de CvI van cluster 3 en 4 via WSNS gaan verlopen.
Lees meer ›
26 september 2013

Indeling werkgroepen

Veel mensen, zowel vanuit de scholen als vanuit de WSNS organisaties, werken en denken hard mee over alle stappen die gezet moeten worden. Zo komt de BeleidsAdviesGroep (BAG) ook komend jaar weer diverse keren bij elkaar. In dit gremium hebben diverse directeuren zitting en bespreken we met elkaar alle inhoudelijke voorstellen die er vanuit de diverse werkgroepen wordt voorgesteld. Daarnaast komt er ook een BAG waarin alle IB-netwerken vertegenwoordigd zijn. Op deze manier kunnen de intern begeleiders met hun blik en vanuit hun expertise uitbrengen. Ook het speciaal onderwijs zal in deze BAG vertegenwoordigd zijn.
Lees meer ›

26 september 2013

Bezoek Onderwijsinspectie 19 september jl.

Op donderdag 19 september jl. heeft de Inspectie van het Onderwijs een bezoek gebracht aan PPO Rotterdam. Het betrof geen ‘standaard’ inspectiebezoek maar een simulatieonderzoek. In het schooljaar 2013-2014 worden alle 152 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs bezocht en wordt een kwaliteitsonderzoek nagebootst, ook wanneer het samenwerkingsverband nog niet volledig is ingericht.
Lees meer ›
25 september 2013

Transitiedocument

Waar staan we in het traject? Wat hebben we al gedaan en wat moeten we de komende maanden nog doen? Deze vragen staan centraal in het transitiedocument. Het geeft op een overzichtelijke manier weer hoe de stand van zaken is op alle fronten binnen PPO Rotterdam. Het transitiedocument maakt de verbinding van de hoofdlijnennotie naar het ondersteuningsplan. U kunt het transitiedocument lezen door hier te klikken.
10 juli 2013

Interessante tv-uitzending

Zondag 7 juli was er een interessante uitzending van 'Spraakmakende zaken' van Paul Rosemoller. Onderwerp was de onzekere toekomst van kinderen met autisme in het onderwijs.

 
Lees meer ›

10 juli 2013

Stand van zaken schoolondersteuningsprofielen

In onze laatste nieuwsbrief konden we u berichten dat de enquêtes voor het vaststellen van de schoolondersteuningsprofielen waren verzonden naar de scholen. Inmiddels heeft ongeveer 80% van de scholen de enquêtes ingevuld en geanalyseerd. Deze analyses zijn verwerkt in een schoolrapport. Na de zomer volgt er nog een ronde van de enquêtes omdat er gestreefd wordt naar een percentage van 100%.
Lees meer ›
05 juli 2013

VNG, PO-raad en VO-Raad gaan samen voor Passend onderwijs

In kader van een gezamenlijk ondersteuningsprogramma Verbinding Passend onderwijs en Zorg voor jeugd is er een filmpje gemaakt met de kernboodschap van Passend onderwijs.

 
Lees meer ›

04 juli 2013

Oprichting Ondersteuningsplanraad

In de wet Passend Onderwijs is onder meer aangegeven dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) moet oprichten. Deze raad heeft inspraak op en moet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan (vergelijkbaar met het huidige Zorgplan van de samenwerkingsverbanden WSNS) van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan beschrijft PPO Rotterdam haar beleid op alle, aan passend onderwijs gerelateerde, terreinen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toewijzing van onderwijsondersteuning, de verantwoording naar de Onderwijsinspectie, het financiële beleid, (professionalisering van) het personeel in dienst van het samenwerkingsverband en de samenwerking met partners als jeugdzorg en de gemeenten.
Lees meer ›
24 juni 2013

Schoolondersteuningsprofielen worden verstuurd

Deze week worden de schoolondersteuningsprofielen per e-mail verstuurd naar alle BAO-schooldirecteuren van het samenwerkingsverband.
Lees meer ›
29 maart 2013

Grote opkomst Voorjaarbijeenkomst

Donderdag 28 maart werd voor de medewerkers van WSNS Noord en WSNS Zuid een voorjaarsbijeenkomst georganiseerd bij Kind en Onderwijs. Thema van de bijeenkomst was kennismaking.
Lees meer ›
25 maart 2013

PPO Rotterdam officieel opgericht!

Vandaag is het zover: PPO Rotterdam is officieel bij de notaris opgericht.

 

 

 
Download:
Aankondiging oprichting ›

23 maart 2013

Eerste gezamenlijke IB-bijeenkomst WSNS-Noord en WSNS-Zuid

Op 21 maart 2013 is de eerste gezamenlijke IB-bijeenkomst van WSNS-Noord en WSNS-Zuid georganiseerd. In de weg naar de inrichting van passend onderwijs in Rotterdam zullen vanaf heden steeds meer activiteiten gezamenlijk opgepakt gaan worden.
Lees meer ›
14 maart 2013

Tweede informatiebijeenkomst schoolondersteuningsprofielen

Op 14 maart werd de tweede informatiebijeenkomst over de schoolondersteuningsprofielen georganiseerd.
Lees meer ›
14 maart 2013

Enquête schoolondersteuningsprofielen

Afgelopen week hebben alle schooldirecteuren die aangesloten zijn bij PPO Rotterdam een aantal e-mailberichten ontvangen met daarin een link naar de enquête schoolondersteuningsprofielen.
Lees meer ›
22 februari 2013

Informatiebijeenkomst schoolondersteuningsprofielen

Op 21 februari was de eerste informatiebijeenkomst over de schoolondersteuningsprofielen ter voorbereiding op de webbased enquête.
Lees meer ›
08 februari 2013

Update werkgroep schoolondersteuningsprofielen

Het is inmiddels begin februari en de pilot is afgerond. Op dit moment wordt de enquête webbased gemaakt, zodat deze op tijd gereed is om vanaf begin maart ingevuld te worden.
Lees meer ›
08 januari 2013

Update werkgroep ondersteuningsprofielen

Aan het einde van 2012 is de werkgroep ondersteuningsprofielen nog druk bezig geweest met haar opdracht. Op dit moment is de stand van zaken als volgt:  
Lees meer ›
08 november 2012

Hoofdlijnennotitie PPO Rotterdam

De hoofdlijnennotitie is in concept gereed. Deze is besproken in de algemene vergadering en wordt besproken tussen de besturen en de GMR-en.
Lees meer ›
26 oktober 2012

Samen bouwen aan passend onderwijs voor alle kinderen

Terugblik op een geslaagde kick off.
Lees meer ›
1 2 3