Agenda

11 april 2018
Themamiddag: Vluchtelingenkinderen in de klas
 

Tijd:   van 13.30 tot 16.30 (inloop om 13.00)


Programma

 

Er is een maximum van 20 personen.

 

Ook het onderwijs krijgt te maken met de grotere instroom van vluchtelingen in ons land. De kinderen moeten naar school en staan soms onverwacht op de stoep.

Veel leerkrachten en schoolteams vragen zich af wat ze moeten weten over deze kinderen en hoe ze hen zo goed mogelijk kunnen opvangen.

In de themamiddag bespreken we een korte handreiking voor de school.

Hoe scholen en leerkrachten (en de klas) om kunnen gaan met kinderen met oorlogservaringen. Wat er is aan lesmateriaal en ondersteuning voor scholen, leerkrachten en ouders.

En wat belangrijk is aan het snel leren van de taal.

 

Locatie

Naam Locatie:         OAT HOS

Adres:                    Hectorstraat 17

Postcode:               3054 PC Rotterdam

 

 

Aanmelden

Aanmelden graag vóór 1 maart 2018 bij: info@pporotterdam.nl,

onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en verspreiding over de verschillende OAT’s)

 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

Tot ziens op 11 april 2018,

Gerard Briggeman